تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد - مطالب خرداد 1395
ساپۇرٺــــ ۷ ٺــــۇمڹ
ماڼٺــــۇ جڵو باز ۳۰ ٺــــۇمڹ
شاڸ نخــــے ف ٺــــۇمڹ
هـــه ېه دافـــــــــــــ عاڵـــے شدے
؟? یه نصیحٺــــ برا پسرااا                                    
••●دنبآل دختــَرے برید ڪه  شــَلوآر مآرڪ بپوشہ ؛
نہ سآپـــورت هفٺـــــ ٺومنــے ..??

••●ڪــَتونے مآرڪـــ بپوشہ تآ آخـَـر دنیــآ بآهآٺـــــ بیــآد ؛
نــَـہ ڪــــفش دہ سآنتے ڪہ اگہ مآشیـڹ ندآشتے بپیچـوندٺـــــ ..??

••●مآنتــو  ســآدہ و شیڪــ بپوشہ ڪہ
خیآلت رآحـَـت بآشہ وقتے بیــروڹ خونـَـس ؛
نــہ مآنتــــو جلــوبآز و جلفــــــ ڪہ تـَـنت بلــرزہ وقتے یہ متـــر ازت دور میشہ ..??

••●دنبــآل دختــَــرے بریـد ڪہ هولـــــت بدہ تو زندگے وبخواداقاااااش باشے؛
نہ دختـــَــرے ڪہ بآ گیـردآدنآ و مخآلفـَـتآش ،،
جلــو پیشرفتتــــــو بگیرہ وبشـــے زیدش ..??

••●دنبـآل دختـَـرے بآش ڪہ سـَـر سفـرہ خآنوآدش نشستـہ ؛
نہ دختـَـرے ڪہ با هراشغالی توسفره خونه نشسته....

TChannels: @Mardanegi98 


تاریخ : جمعه 28 خرداد 1395 | 09:34 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
ملت ها این گونه نابود می شوند :


#نخست حافظه شان را از آن ها می دزدند،

#کتاب هایشان را تباه می کنند،

 #دانش شان را تباه می کنند،

#و تاریخ شان را نیز...

و بعد کسی دیگر می آید و کتاب های دیگری می نویسد، و دانش و آموزش دیگری به آنها می دهد، و تاریخ دیگری را جعل می کند...

و چقدر  این حکایت آشناست

کمی تعقلتاریخ : چهارشنبه 26 خرداد 1395 | 10:18 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
ﺑﻬﺸﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭﺭ ....
ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭﺭﺭ...
ﺣﺠﺎﺏ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭﺭﺭ...
ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭ .....
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭ...
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭﺭ...
ﺧﺮﺝ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭﺭ ....
ﺧﺮﺝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺯﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺭﺭﺭﺭﺭﺭ...
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ " ﺯﻭﺭﺧﺎﻧﻪ " ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ....
ﺍﻳﻨﺠــــــﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ!!!
ﺍﻳﻨــﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺍﺳﺖ،
ﺍﻳﻨﮑــــﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭼﻪ ﻣﻲﭘﻮﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻣــــﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺍﺳــــــﺖ،
ﺁﻧﭽــﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷـــﻴﺪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴـــﺪ ﺑﻪ ﻣــــــﺎ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳــــﺖ!
ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻴﺮﻭﻳﺪ ﺑﻪ ﻣــــــﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳــــﺖ،
ﭼﻪ ﺩﻳﻨــﻰ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﺭﺍﻳـــﺶ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣـــــﺎ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ؛
ﺍﻣـــــﺎ ﺍﻣﻨﻴﺖ ....،
ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ...،
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ...،
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ...،
ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﺘﺎﻥ ...،
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺭﺍﻩﻫﺎ ...،
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ: ﺑﻪ ﻣـــﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﻧـــﻴﺴـــﺖ،
 ﻣﺸــــــﮑﻞ ﺧﻮﺩﺗــﺎﻥ ﺍﺳـــتاریخ : چهارشنبه 26 خرداد 1395 | 10:17 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
از دوستم پرسیدم روزه ای؟؟؟

جوابش برام جالب بود ؛؛
گفت بهم؛ آره من روزه ام ؛؛
تمام سال را روزه ام ؛؛؛
ولی بجائ دهان و شکمم ,؛؛؛
اندیشه ام را روزه ام ،،،،

فکر من حق ندارد؛ به کسی بی حرمتی کند ،،،آ
فکر من حق ندارد؛ به کسی ناسزا بگوید ؛؛
فکر من حق ندارد؛ به مال کسی دست درازی کند ,,,
فکر من حق ندارد؛ با زندگی کسی بازی کند ؛؛؛
فکر من حق ندارد؛ کسی را ریشخند کند ؛؛؛
فکر من حق ندارد؛ به کسی بهتان ببندد ؛؛
فکر من حق ندارد؛ به کسی جفا کند ؛؛
فکر من حق ندارد؛ با دل کسی بازی کند ؛؛
فکر من حق ندارد؛ به کسی دروغ بگوید ؛؛
فکر من حق ندارد؛ به یتیمی بی تفاوت باشد ؛؛
فکر من حق ندارد؛ زورگو باشد ؛؛
فکر من حق ندارد؛
بینوائی را بی تفاوت از کنارش عبور کند ؛؛
آری فکر من ؛؛…

آری من روزه ام ؛؛؛
نه روزه نخوردن خوراک ؛؛؛
بلکه روزه انسان بودن ؛؛؛
روزه انسان وار زیستن ؛
روزه ام ؛؛؛ آری من هم روزه ام ؛؛؛

« چقدر خوب می شد ؛؛؛
اگر اینطور روزه دار می شدیم ؛؛؛


تاریخ : دوشنبه 24 خرداد 1395 | 10:22 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
تو ژاپن از هر ١٠ نفر فقط یك نفر هوش بالا داره
تو ایران از هر ١٠ نفر ٩ نفر باهوشن!!
حالا چرا ژاپن پیشرفته تر از ایرانه؟چون تو ژاپن همون یك نفر باهوش میشه مدیر بقیه پیرو!
تو ایران همون یكنفر خنگ میشه مدیر بقیه مجبور
https://telegram.me/Mardanegii


تاریخ : دوشنبه 24 خرداد 1395 | 10:21 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
_

ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﻢ"ﺍﺳﺒﺎﻥ" ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ,ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ... ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﯼ "ﺍﺭﺑﺎﺏ" ﺷﺪﻧﺪ
 ﻓﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ"ﻣﺒﺎﺷﺮ" ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ "ﺑﯿﺴﻮﺍﺩﯼ"ﮐﻪ ﺩﻭ ﺧﻂ
ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺖ...
ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺭﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﺎﺷﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺁﺧﺮ ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﺀ ﺗﻮ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﺷﻬﻮﺕ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﻣﯿﺰﻧﺪ ﭼﻨﮓ ﺑﻪ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﻣﺎ
ﻧﻨﮓ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﺎ
ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﻣﺪﻩ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﯼ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﺪﻡ ﺁﺗﺸﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮﺩﯼ
ﺗﻮ ﺩﺭﯾﻦ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﯼ ﺳﻮﺧﺘﻪ"ﺑﻠﻮﺍ" ﮐﺮﺩﯼ
ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ﺟﻨﮓ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﻭ
ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ؟
 ﺳﻔﺮﻩ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻭ ﭼﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ؟
ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﻣﻦ؟ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ
ﻋﺸﻖ ﺷﺪ ﺣﺴﺮﺕ ﻣﻦ؟ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﮔﻠﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ؟ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺁﺯﺍﺩﯼ؟ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ
ﺑﯿﻦ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺧﻼﺀ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﺩﻫﮑﺪﻩ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮐﻪ ﺁﯾﺪ ﺑﻮﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻭﺿﺎﻉ
ﭘﺎﯼ ﻫﺮ ﻣﻌﺘﺮﺿﯽ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺍﺳﺖ ...
ﺩﻩِ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻮ ﻋﺮﻭﺳﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﭘﺪﺭ
ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻫﮕﺬﺭﯼ ﻣﯽ ﺳﭙﺮﺩ
ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﻣﺪﻩ
ﻧﻮ ﻋﺮﻭﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽِ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻣﺪﻩ
ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻝ ﺩِﻩ ﺑﺎﻻ ﻏﻤﺸﺎﻥ ﮔﻨﺪﻡ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺑﺎﺩﯼ,
ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺑﺎﻧﯽ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻥ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ ..
تاریخ : یکشنبه 23 خرداد 1395 | 11:05 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
اگر کسی از من بپرسد کیستی میگویم من یک ایرانی ام,
ازسرزمین جاودانگی ام ,از سرزمین خورشید,
از سرزمین عشق.
میگویم از نسل جمشیدم از تبار کوروش از سالاری داریوش از قلمرو نادر از خواستگاه انوشیروان..
میگویم ایرانی ام,از مهد فرهنگ و عشق آمده ام از سرای فردوسی.
نماینده ای هستم از دستان کمال الملک از بیتی ازحافظ از قلم میر عماد.
میگویم اهل تخت جمشیدم آشنا با خاک پاسارگاد
 آشنا با خلیج همیشه فارس آشنا با پرچم گفتار نیک کردار نیک و پندار نیک اشنا با عشقم...
فرزند پدریم که میگفت مرا در تابوت نگذارید تا بدنم به
خاک کشورم ملحق شود,فرزند پدریم که محبت را رواج داد و عشق را رونق.
محبت را ارج نهاد و دوستی را پاس داشت.
فرزند کوروشم فرزند ایرانم...اگر کسی از من بپرسد کیستی میگویم من یک آریایی ام...
تاریخ : پنجشنبه 20 خرداد 1395 | 11:06 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
هیچ دین و مذهبی...
و هیچ دعایی
 گرسنه ایی را سیر
مریضی را درمان
در راه مانده ایی را مکان
و اسیری را ازاد نمیکند
ولی انسانیت در کمال مهربانی این کارها را انجام میدهد
(انسان بودن,خود به تنهایی یک دین خاص است که پیروان چندانی ندارد)تاریخ : پنجشنبه 20 خرداد 1395 | 11:04 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
مشکل اکثر کشورهای جهان سوم
این است که
شعور ملت شان،
از شعور دولت شان
بیشتر است...


تاریخ : چهارشنبه 19 خرداد 1395 | 10:04 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

نامه ی یکی از دانش آموزان تهرانی به رهبری که در گروه معلمین در تلگرام پخش شده است. و سر صدای زیادی بپا کرده است .


سلام حضرت آقا . سلام امام خامنه ای . سلام رهبر شیعیان جهان . سلام نایب بر حق امام زمان .
نمیدانم به چه اسمی خطابتان کنم ...
نمیدانم این متن به دستتان میرسد یا نه .
ولی بعیدم نیست شاید روزی بدستتان رسید . بنده یک ایرانی هستم . اگه خواستید  دستگیرم کنند کارشان را راحت کردم .

حضرت آقا نمیدانم از کجا شروع کنم ، بس که حرف دارم . و سوال بی جواب .
حضرت آقا نمیدانم شما یارانه میگیرید یا انصراف داده اید . اگر یارانه میگیرید که باید روزگارتان سخت باشد . نمیدانم چجوری با اون حقوق بخور نمیر امورات زندگی را می گذرانید . چگونه هست که در سخنرانی هایتان به گرانی مواد غذایی اشاره نمیکنید .
نمیدانم تا حالا پنیر پگاه خریده اید یا نه نمیدانم ماست پگاه میخورید ؟ گاهی وقتها به ملت سوریه و لبنان و عراق و یمن و غزه حسودیم میشود . چقدر به فکر آنها هستید . وقتی پیش دوستانی که چفیه برایشان هدیه داده اید و پیشانی جانم فدای رهبر بر پیشانی دارند از این حرفها میزنم میگویند آقا که خبر ندارند .
ولی من مانده ام شما که از کوچه پس کوچه های یمن . از تظاهراتشان در سیاهی شب . حتی از تونل‌های پر پیچ خم حزب الله خبر دارید چطور از از این مشکلات خبر ندارید ؟

آقا جان پول آب و برق و گاز میدهی؟ فکر نمیکنید چقد زود زود لای در خانه میفتند ؟ چقدر ارقام عجیب غریب دارند .

آقا جان شب عید برای بچه هایتان لباس خریدید ؟ یادم نبود بچه های شما که ماشالا بزرگ شده اند .از آقا مجتبی بپرسید خریدند ؟ ولی ما نتوانستیم هیچ چیزی بخریم . نه دولت بهمون عیدی داد . نه تو بازار بودیم که دمار از روزگار مردم در بیاریم .

راستی آقا جان این روزها بد جوری بی حجاب میگیرید . راستی وقتی میگیریدشون ازشون میپرسید شام چی خوردن؟ ازشون میپرسید دردشون چیه یا فقط کتکشون میزنید که ادب بشن ؟

آقا جان دلم میخواهد یک روز ببینمت بخدا قول میدهم چفیه ات را نخواهم برای تبرک بابام یه دونه داره . وقتی میره کارگری میندازه دور گردنش میگه آفتاب که میخوره تو سرم جگرم میسوزه .

آقا جان بابام میگه خیلی وقته بازار کارگری هم خراب شده ... گفتم کارگر یادم افتاد چرا روز کارگر به اسم کسی ثبت نشده ؟ شاید شغل بدیه که هیچ کسی انتخابش نکرده .

آقا جان بیکاری بد دردیه . راستی آمارشو دقیق دارین ؟ ولی از ارتش 40 میلیونی ایرانی تو تلگرام میشه یکم حدس زد .

راستی آقا جان چند وقتیه هر چی زور میزنم نمیتونم واسه امام حسین گریه کنم ... بابام میگفت شکم گرسنه دین و ایمون حالیش نیست

آقا جان وقتی سخنرانی میکنید ماشالا چقد آدم دورتون جمع میشن . من عاشق اون تکبیر گفتنا وسط حرفاتونم . چقدم جانم فدای رهبر بستن .

آقا جان درسته موشکم لازم داریم . ولی نونم لازم داریم ها. میگین آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه . ولی بابام میگه آمریکا همه غلتاشو سر ما خالی میکنه . هر وقت که غلطی میکنه من بیکار میشم . همه چی گرون میشه داروهای مادرم پیدا نمیشه . حتی راننده تاکسی هم همینارو میگفت .

ببخشید دیگه این اواخر متن یکم باهاتون صمیمی حرف زدم . آخه یادم رفت ... دارم این حرفارو به ولی امر مسلمین جهان میزنم . بابام میگه امسال ماه رمضون نمیخواد روزه بگیرین . میگه خیلی ضعیف شدین . گناهتون گردن من .

راستی گناهمون گردن کیه ؟ اصلا گناه داره یا نه ؟ یعنی ما میریم جهنم ؟ آخه پولم نداریم کفاره بدیم . نمیتونم قضا کنیم .آخه ما همش روزی یه وعده غذا میخوریم . اونم همش نون و پنیر پگاه . بابام هر موقع که یارانه میدن یه مرغ میخره . تاز میگن اونم میخوایین قطع کنین درسته یا شایعه درست کردن ؟ داداشم میگه میخوام برم درس آخوند بخونم این روزا نونشون تو روغنه . بابام هم میخنده بهش

راستی آقا جان شما شغلتون چیه ؟ همین رهبر هستین یا شبا هم میرید سر یه کار دیگه ؟ بابام که کارگره شبا هم میره پلاستیک اینا جم میکنه . میگه نون در آوردن که عار نیست .

راستی ما ماهواره نداریم . یه وقت نگین این حرفارو از ماهواره یاد گرفتم . امروز بابام میگفت سیگارم گرون کردن . مامانم . گفت آخ دلم خنک میشه این سیگارو گرون میکنن . شاید کم بکشی . ولی بابام میگه هر وقت میرم تو فکر ناخداگاه سیگارم روشن میشه دست خودم نیست .

مامانم میگفت واسه دختر همسایه خاستگار اومده ولی جهزیه نداشت . بهش جواب رد دادن آخه بابای اونم کارگره .

سرتونو درد نمیارم گفتنی زیاده . ولی ترو خدا یکمم به فکر ما باشید . بخدا گناه داریم . راستی ضریح نو حضرت عباسم مبارک . ماشالا چقد طلا بهش زدین . بابام میگه یه نفر میخواست این طلاهارو با دندونش بکنه دندوناش چسبید به ضریح .

آقا جان تو ایرانم مسلمون داریم بخداتمام هزینه های نیمه شعبانه همین آدمای منتظر میدن چون اعتقاددارن امامشون میادودادهمه ضعیفارااز ظالما


میگیره همه کافر نشدن  ولی اگه اینطوری ادامه بدین و فقط به فکر مظلوم نماهای عرب باشید اون مسلمونای مونده هم ...


تاریخ : چهارشنبه 19 خرداد 1395 | 09:54 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 | 10:39 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

.
کودکی که می داند

دستان پینه بسته پدرش ؛
تن فروشی خواهرش
و گریه های
مادرش از "بی پولی " است..! .
 چگونه در مدرسه بنویسد ؛

 "علم بهتر است یا ثروت"تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 | 10:38 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
این شعر فردوسی رو بخونید که ۹۰۰ سال پیش سروده و دل و تن آدم رو میلرزونه :


چو  ناکس   به   ده   کد خدایی  کند
کشاورز     باید    گدایی     کند  ...


در  این  خاک  زرخیز   ایران  زمین
نبودند  جز  مردمی  پاک     دین

همه   دینشان   مردی   و  داد   بود
وز آن ،  کشور   آزاد   و   آباد    بود

چو  مهر  و  وفا  بود خود کیششان
گنه    بود     آزار     کس    پیششان

همه    بنده ی  ناب    یزدان  پاک
همه  دل  پر  از مهر  این  آب و خاک

پدر      در     پدر      آریایی  نژاد
ز    پشت    فریدون    نیکو  نهاد

بزرگی   به   مردی   و   فرهنگ  بود
گدایی  در  این  بوم  و  بر  ننگ بود

کجا  رفت  آن  دانش  و   هوش  ما
که  شد   مهر   میهن   فراموش  ما ؟

که  انداخت  آتش  در  این بوستان
کز  آن سوخت جان و دل دوستان ؟

چه  کردیم  کین  گونه گشتیم خوار ؟
خرد  را   فکندیم   این  سان   ز  کار

نبود  این   چنین  کشور  و  دین  ما
کجا    رفت    آیین     دیرین   ما  ؟

به  یزدان  که  این  کشور  آباد  بود
همه    جای    مردان    آزاد    بود

در  این  کشور  آزادگی  ارز   داشت
کشاورز  ، خود  خانه  و  مرز  داشت

گرانمایه    بود   آنکه   بودی    دبیر
گرامی   بد   آنکس   که  بودی   دلیر

نه دشمن در این بوم و بر لانه داشت
نه  بیگانه  جایی در این خانه داشت

از   آنروز   دشمن   بما   چیره   گشت
که   ما  را   روان   و خرد تیره گشت

از   آنروز   این   خانه     ویرانه    شد
که   نان   آورش   مرد   بیگانه    شد

چو  ناکس   به   ده   کد خدایی  کند
کشاورز     باید    گدایی     کند  ...تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395 | 10:33 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
به نام انسان

من یک بی دین هستم...
• اگر گرسنه باشی، به تو غذا خواهم داد.
• اگر تشنه باشی، به تو آب خواهم داد.
• اگر سرد ت باشد، به تو گرما خواهم داد.
• اگر نیازمند باشی، نیازت را برآورده خواهم کرد.
• اگر در دردسر افتاده باشی، کمکت خواهم کرد.
.
من این کارها را به دلیل اینکه پاداشی بگیرم یا از ترس تنبیه شدن انجام نخواهم داد.
این کارها را انجام میدهم چون میدانم که کار درست همین است.
استاندارد های عقلی من اینگونه درک میکند، حتی اگر تنها کسی باشم که این کارها را انجام میدهد
- نه به حکم دین کسی را سنگسار میکنم.
- نه اسید میپاشم
- نه حکم قتل کسی را که دین جدیدی انتخاب کرده را صادر میکنم.
- نه خودم را منفجر میکنم تا به بهشت بروم.
- نه حیوانات بی گناه را وحشیانه سر میبرم.
- نه نصف عمرم را در گریه و زاری و درون هیئت ها می گذرانم.
- نه زنان را کمتر از مردان میدانم
- نه خوشی های دنیا را بر خود حرام میدانم.
- نه دختر ۹ ساله را آماده ازدواج میدانم و نه او را مجبور میکنم ۳۰ روز ساعتها گرسنگی و تشنگی بکشد.
-نه مخالفانم را حرامزاده و نجس میدانم.
حال به من بگو به چه جرمی در آتش فرضی خدای خیالی ات بسوزم؟؟


تاریخ : یکشنبه 16 خرداد 1395 | 03:26 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

ایران آزاد. ایران آباد.:
حقوق ماهانه باراک اوباما در سال ۲۰۱۱


⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

 بالاترین حقوق در کشور مرید شیطان است ۴۰۰هزار دلار در سال میباشد که به تبادل قیمت دلار به تومان ایران حدود ۳۳میلیون در ماه میباشد که کسورات اقامت در کاخ سفید و غذا از آن کسر گردیده و تقریبا ۱۶ میلیون در ماه خالص دریافتی رییس جمهور پیشرفته ترین و پر قدرت ترین کشور دنیا میباشد که در سال ۲۰۱۵ نیز به همین مقدار بوده است  .و اما کشور امام زمان که مسئولین آن با شعار عدل علی و به همت مردم به قدرت رسیده اند حقوق دریافتی ماهانه مدیران یک ارگان کوچک دولتی ۸۷ میلیون تومان است .کشوری که به جهت فقر مردم آن میبایست اقتصاد مقاومتی را تحمل کنند .
عدل علی ... !!!!!!!!
 شیطان بزرگ ..!!!

تاریخ : یکشنبه 16 خرداد 1395 | 03:25 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

چه كرده ایم؟ هنوز چه می توانیم بكنیم؟

عکس ‏فقر و فقرزدایی‏


تاریخ : جمعه 14 خرداد 1395 | 11:39 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
امروز میخوام یه جمله سنگین بگم  همه روش فکر کنید


برایه جنگ و اورانیوم پول دارن ...

برایه فقرا ندارن....


http://static.bitlanders.com/users/galleries//283497/35782_881_fa_rszd.jpg


تاریخ : جمعه 14 خرداد 1395 | 11:13 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
خیلی از ما اعتقاد داریم فقر و فحشا در ایران زیاد است
شاید مردان زن دار که با دوست دخترشان هم رابطه های آنچنانی دارند
یا زنان شوهر داری که به اصطلاح بعللللللله
حال رابطه دختر و پسر موردی جداست که به نظر من در گروه فحشا قرار نمی گیره

در این سایت به تعدادی عکس از نمونه بارز و آشکار سکس آزاد در عموم برخوردم که تیتر خود نیز فحشا در بارسلونا است .
شاید نام اسپانیا را به  کشوری که این روزها اقتصاد اش دچار مشکلات زیادی می باشد ، زیاد شنیده ایم
یک لحظه به این نتیجه رسیدم که بیشتر اتفاقاتی که این روزها در بین مردم کشور خودم می بینم نیز ناشی از همین مشکلات اقتصادی است که ما به خاطر اسلامی بودم کشور عزیزمان هنوز بوی گند اش به مشام رسیده ولی خودش بالا نزده و آشکار نیست . امید که رفع مشکلات اقتصادی هر چه زودتر مردم رو به حالت عادی برسونه

تا ما شاهد این نباشم که نصف مطالب شبکه های اجتماعی مون مثل فیس بوک در مورد ساپورت پوشیدن خانم ها باشه :)تاریخ : سه شنبه 11 خرداد 1395 | 11:38 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
500x1516_1463305432119003.jpg

تاریخ : جمعه 7 خرداد 1395 | 09:13 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
500x894_1463423182354812.png

تاریخ : جمعه 7 خرداد 1395 | 09:11 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
عکس و تصویر ﺑﺮﻫﻨﮕـی ﻭ ﻓﺤﺸـا : Like ﻧﺠﺎﺑت ﻭ ﺧاﻧﻮﻣـی : Block ﻫﺮﺯﮔـی ﻭ ﻫﺮﺯ ﭘﺮی : ...
ﺑﺮﻫﻨﮕـی ﻭ ﻓﺤﺸـا : Like 
ﻧﺠﺎﺑت ﻭ ﺧاﻧﻮﻣـی : Block

ﻫﺮﺯﮔـی ﻭ ﻫﺮﺯ ﭘﺮی : Like 
تک ﭘﺮی ﻭ ﻭﻓﺎﺩاﺭی : Block 

ﻫﻮﺱ ﻭ ﺧﻮﺩﻓﺮﻭﺷـی : Like 
ﻋاﺷﻘـی ﻭ ﭘﺎکی : Block 

ﺩﺭﻭغ ﻭ ﺭﯾـا : Like 
ﺻﺪاقـت ﻭ ﭘﺎکـی : Block
.
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻣﺮدانِ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : ﺯﻧان ﻓﺎﺣشه ﺍﻧﺪ ...
ﻭ ﺯﻧانِ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : ﻣﺮﺩانِ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩ!!
ﺁﻫﺎی ﻣﺮﺩ : ﻭﻗﺘـی ﺗﻮ ﻻیـک ﺭﺍ ﺑﺮ ﻓﺎﺣشه ﻫﺎﯼ ﺯﻣان ﻣﯿﺰﻧـی ...
ﻭ ﺗﻮ " ﺑﺎﻧﻮ " ﻭﻗﺘـی ﺧﻮدت ﺭﺍ ﺑﻪ ﻻیـک ﻣﯿﻔﺮﻭﺷـی ...
ﺩﯾﮕﺮ ﻧـه" ﻣﺮﺩی " ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧـه " ﺑﺎﻧﻮی ﭘﺎﮐـی " 
ﭘـﺲ " ﻣﺮﺩ " ﺑﺎﺵ ﻭ " ﺑﺎﻧﻮ " ﺑﻤان....
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﻧﯿﺎ " ﭘﺎک " ﺑﻤﺎﻧﺪ ...


تاریخ : جمعه 7 خرداد 1395 | 08:57 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

شاهکاری دیگر از فائزه خانم :
این خانم فائزه رفسنجانی هم روشنفکر بودن ما نمیدونستیم ؟!!!
عکس بالا مربوط به فائزه رفسنجانی در دیدار با فریبا کمال آبادی عضو ارشد بهائیت ایران است که بتازگی بعد از ۸ سال از زندان به مرخصی آمده.....
609e_photo_2016-05-13_00-38-12.jpg
48hh_1395022816194760177223310.jpg

14860150-5772-l.jpg


تاریخ : یکشنبه 2 خرداد 1395 | 11:19 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
عکس و تصویر زمانه ای شده که برهنه میشوند برای یک لایک!!!!!!!! . بانوی تشنه نگاه..... . بی ...

زمانه ای شده که برهنه میشوند 
برای یک لایک!!!!!!!!
.
بانوی تشنه نگاه..... .
بی خیال زشتی وزیبایی...
.
بی خیال شرم وحیا.....
. .
کمبود محبتت را به اشتراک بگذار با نامحرمان.......
.
که آنان این برهنگی افکارت را هزاران لایک خواهند کرد......


تاریخ : یکشنبه 2 خرداد 1395 | 11:16 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
عکس و تصویر ...
fatemiyun (9)
fatemiyun (6)


تاریخ : یکشنبه 2 خرداد 1395 | 11:11 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
2969a340-d662-422f-81fe-4f1095cebd48.jpg

یابن الزهرا
جشن است میان کوچه ها اما تو
در شهر ِ شلوغ ، میشوی تنها تر

در روز تولدت ببخشید آقا
آمار گناه میرود بالاتر

آقا شرمنده ایم
اللهم عجل لولیک الفرجتاریخ : یکشنبه 2 خرداد 1395 | 11:02 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.