تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد - مطالب تیر 1394

خــدایا شــفا بده

.

بنده های سالم ات را شفا بده !

.

کسانی را شفا بده که خیال میکنند هنوز دنیا بدونِ آن ها نمیچرخد

.

کسانی را شفا بده که خیال می کنند مریض نخواهند شد هرگز !

.

کسانی را که روحشان خیلی مریض است ! خیلی مریض !

..
thumb_HM-2013334391656961961398772892.29
..
آدمهای مهربان
.

در مقابل خوبی های یک طرفه شان

.

هرگز احساس حماقت نمیکنند ، چون خوب بودن برای آنها

.

عادت شده

.

آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند

.

آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند ...

.

هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست !

.

سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید...

.

هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید

.

چون گوشه ی قلب خدا زخمی میشود...

..
HM-201310506311753934361411027852.0098.j

تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:20 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
پسـرها چقـدر چشـم نـاپـاک شـده انـد ...
..
hejab.jpg
..

میگـفت: پسـرها چقـدر چشـم نـاپـاک شـده انـد ...

.

یک بـار پشـت سـرش راه افتـادم ...

.

در کوچـه اول ، پسـر جـوانی ایسـتاده بود !

.

تا نگـاهش به او و مانتـوی تنـگش افتـاد

.

نیشخندی زد و به سـر تا پـای انـدام دخـتر خیره شـد ...

.

همـان پسـر ، وقـتی مـن از جلـویش عبـور کـردم ...

.
سـرش را پایـین انداخت و سرگـرم گوشی موبایلـش شـد !
..
thumb_HM-20137573519158792071420261222.3
..

در کوچـه دوم که کمـی هـم تنـگ بـود ...

.

چند پسر در حال حرف زدن و بلـند بلـند خندیدن بودند

.

دخـتر که نزدیکـشان شـد ، نگاه ها هـمه سمـت انـدام ...

.

و موهـای بلـند دخـترک چرخـید.

.

یکـی از پسـر ها نیشـخندی زد

.

و دیگـری کاغـذی را در کـیف دخـتر انداخـت.

.

تنه دختر ، هنگام عبور از آن کوچه تنگ به تنه پسر ها خورد !

.

همـان پسر ها ، وقتی من نزدیک شدم ...

.

راه را برای عبور من باز کردند و صدایشان را پایین آوردند.

.

و همیـنطور در کوچه سـوم ، خیـابـان ، بـازار ...

.

اصـلا قبـول چشـم ها هـمه نـاپـاک ...!

.

اما تــو چرا با بی حجابی ، طعمه شان میشوی بانـو؟

..
719502_239.jpg

تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:20 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
بــاور کن
.

اعضای بدنت را تا مُحرِم نکنی مَحرمِ ارباب نمی شوی

.

آخر می دانی؟

.

غیرتی بود عباس (ع) !

.

معجرت را دریاب!

..
1404620371836864_large.jpg
..

بانـو !

.

شب های احیا ست !

.

نمیگویم علی را دوست بدار

.

نه اصلا !

.

((لااکراه فی الدین)) (هیچ اجباری در دین نیست)

.

فقط به احترامش..... شمشیر آرایشت را.... غلاف کن

.

برادرم !

.

شما هم چشم هایت را در پرده ی حیا قلاف کن

..
236x236_1432122585342432.jpg

تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:20 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
هر روز شالهایتان عقب تر، مانتوهایتان چسبان تر،
ساپورتتان تنگ تر، رژ لبتان پررنگ تر میشود،
بنده ی کدام خدایید؟
دل چند نفر را لرزانده اید؟
کدام مرد را از همسر خود دلسرد کرده اید؟
چند پسربچه را به سمت پنهانی دیدن عکس و فیلم مستهجن
سوق داده اید؟
اشک چند پدر و مادر و همسر شهید را درآوردید؟
چند دختر بچه را تشویق کرده اید که بعدها بی حجابی را انتخاب کند؟
چند زن را به فکر انداخته اید که از قافله مد عقب نمانند؟
آه حسرت چند کارگر دور از خانواده را بلند کرده اید؟
پا روی خون کدام شهید گذاشتید؟
..
images?q=tbn:ANd9GcSg43fi8QmJ0K2LOU_Wyuy
..
باعث دعوای چند زن و شوهر ، بخاطر مدل تیپ زدن و آرایش کردن شدید؟
چند زوج را بهم بی اعتماد کرده اید؟
نگاه های یواشکی چند مردی که همسرش دارد کنارش راه میرود،
به تیپ و هیکلت افتاد؟
نگاه های هوس آلود چند رهگذر و... چطور؟
باز هم میگویی، دلم پاک است!
باز هم می گویی ، چادری ها بروند خودشان را اصلاح کنند؟
بازهم میگویی، مردها چشمشان را ببندند نگاه نکنند؟
عزیزم!
جامعه چاردیواری اختیاری تو نیست،
من اگر گوشه ای از این کشتی را سوراخ کنم، همه غرق میشوند.
میتوانم گاز خردل اسپری کنم و بعد بگویم، شما نفس نکشید؟
چرا اینقدر به خودت و دیگران ظلم میکنی؟!
..
HM-2013711739346840181410497232.6016.jpg


تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:19 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

من دخترم!

.

آنقدر زیبا که از دیدنم خسته نمی شوی

.

من دخترم!آنقــدر مهربان که ندیده ای

.

من دخترم! با چشمانـی درخشان

.

من دخترم! مادری همــیشه فداکـار بر بالین کودکش

.

من دخترم!

.

همان که برای خلقِ آرامــش ، خلق شد

.

من دخترم! مثل ژاندارکی که در آتش سوزانده شد

.

من دخترم!

.

اشک هایی دارم به اندازه ی دریا و حرف هایی دارم

.

گاهی بزرگتر از آسمان

.

من دخترم! به شکل ماه و گاهی نورانی تر

.

من دخترم! مخلوقی عزیز در نگاه پیامبر (ص)

.

بانوی نجیب ایرانی ! بانوی نجیب ایرانی بمان ..

..
7043156-3891-l.jpg
..

گـاهی

.

یـک مـیـوه ممنوعه ، با طعمِ دل فریـبِ

.

” دلت باید پـاک بـاشد”

.

می توانـد آغــازِ سقوط بـــاشد

.

از آغوشِ امـنِ خـدا و دور شُدن از ردِّ نگـاهش . .

..
bad_hijab_22.jpg

تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:19 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
images?q=tbn:ANd9GcTYb9tB8bq0fYODJDZ_-lI
..

بانو! حواست باشد

.

مرد تو سنگ بنای وجودش را با غرور گذاشته اند

.

مبادا غرورش را زیر لِگام قیاس های باطل ات با دیگران له کنی

.

بانو! حواست باشد

.

مَرد تو پر است از حرف ها و غصه های نگفته !

.

گوش شنوای حرف هایش باش .

.

بانو ! حواست باشد

.

مرد تو اگر دل اش تنهایی می طلبید

.

هیچگاه شانه های مردانه اش را به زیر بار هزاران تعهد خم نمیکرد

.

تا آشیانی بسازد برای تو با گرمای عشق!

.

تنهایش مگذار !

..
1386050510900275_large.jpg
..

بانو! حواست باشد

.

مرد تو مرد توست

.

سالاری است از جنس خودت ، آرامشی است از جنس آسمان

.

تکیه گاهی است از جنس غیرت! به او اعتماد کن

.

بانو! حواست باشد

.

مرد تو شیفته ی زیبایی توست

.

مبادا زیبایی ات در پس پرده ی خستگی ات پنهان شود !

.

زیبا باش اما فقط برای او .

.

بانو! حواست باشد

.

بزرگترین دردِ یک مرد شرمندگی او از نداشته هاست در کنار تو !

.

درکش کن ...

.

بانو ! عاشق باش فقط برای او ...

..
kd9e95s7ju5rq8djwczh.jpg

تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:18 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
بانـو !
.

با خود چه کرده ای که گم شده است زنانگی ات؟

.

که آسوده در آغوش نامردمان این شهر آرام میگیری؟

.

که تو را راحت فاحشه مینامند و تو دم نمیزنی؟

.

اینها نه مجنوند که لیلی وار تو را بپرستند ...

.

نه فرهادند که کوه ها را بشکافند ...

.

مردانگی در سرزمین ما گم شده است بانو ، به دنبال چه میگردی؟

..
khiyabani-19.jpg
..

چشم باز کن ! ببین اینها برای لحظه ای هوس چه میکنند ...

.

اینها آرامت نمیکنند ، خرابت میکنند و لحظه ای بعد
.

تو را فاحشه مینامند ...

.

به این گرگها تن نسپار بانو...

.

نگذار این نامردان فاحشه پسند تو را بدرند بانو!

.

باور کن کسی که دوستت داشته باشد کسی که عاشقت باشد

.

روح و عشقت را میخواهد نه جسمت را !

.

نگذار فاحشه خطابت کنند که این لفظ مناسب تو نیست!

.

تو را تنها باید به یک کلمه صدا بزنند ... " بانــو "

..
0.572867001288726906_irannaz_com.jpg

تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:18 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

پـابوسـی شــاه عـالمـیـن میخـواهــم

.

یـک هَــروَلــه بـینُ الْـحَـرمـین میخـواهــم

.

گـفـتـنـد که ماهِ رمضان حاجت خواه

.

مُـردَن وسـط صَـحـن حُـسِـیْـن م‍یـخـواهـم

.

 اللهم الرزقنا

..
13540182282.gif
..

دلم گرفته آقا

.

میبینی حال دلـم را ؟

.

به زیارت عاشورا که میرسم

.

عین هر بچه شیعه ای لعن ها را می خوانم

.

ولی دیدی ح س ی ن (ع) ؟

.

به سلام بر تو که رسیدم چه حالی شدم !

.

سرم را پایین گرفتم و اشک ریختم

.

آخر تحمل نگاهت را نداشتم و ندارم !

.

اما تو گاهی یواشکی نگاهم کن ...

.

که این نگاه های یواشکی ...

.

شرمنده ام نکند حسین جان

.

السلام علیک یا ابا عبدلله الحسین (ع)

..
moaram.gif

تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:17 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

جوانی با قصد مزاحمت به یک دختر پیام داد

.

ممکن هست خود را معرفی کنید؟

.

دختر گفت بله چرا ممکن نیست:

.

من حواء هستم ؛ از پهلوی تو آفریده شدم تا اذیّتم نکنی

.

و فراموش نکنی قطعه ای از وجودتم!

.

من هدیه الهی هستم که به تو ارزانی شد

.

تا بعد ازخروج از بهشت تنها و افسرده نباشی.

.

وقتی دنبال همدم بودی مونس تنهائی تو شدم

.

من مادر ، خواهر ، دختر ، همسر و دوشیزه شدم

.

تا پاسدار کیان خانواده ات باشم!

..
images?q=tbn:ANd9GcS3TohDZOhE6vAbw-IPvm3
..

من سوره نساء ، مجادله ، نور ، طلاق ، مریم ، هستم!

.

من همانم که وقتی مادر شدم بهشت در زیر پایم قرارمیگیرد

.

حال اگر دنبال لهو و لعب و نیات شوم و پلید هستی

.

برو به سایتهای آن

.
چراکه من و امثال من در فضای مجازی بابت ترویج دین آمده ایم
..
1400735490448759_large.jpg
..

حال جناب محترم شما که هستید؟

.

جوان پاسخ داد: من توبه کننده بسوی اللّه هستم

.تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:17 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

بانــــو !

.

پریشان است گیسویت ولی

.

ولی پریشان تر از گیسوی تو

.

پسـری است که میخواهد نگاهــش را نگه دارد

.

مگذار دلــش را پریشانی گیسوانت بلـرزانـد

.

شایــد دلِ او  دار و نـدار بانـــوی دیگریستـــ

.

حواست باشد

.

فقـط به بعد ها و دل خودتـــ !!!

..
1389726127916912_large.jpg
..

حجاب کن

.

 به نیت غیرتِ آن کس که در آینده همسر تو خواهد شد

.

حجاب کن به نیتِ غیرتِ همسرت

.

قربه الی الله

..
m4npvxp2nr5nrc2vbq.jpg

تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:15 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

چادر مشکی است اما

.

دنیای دخترانِ چادری صورتی است! دنیایی پر از شادی و خنده

.

پر از رفاقت های ناب و صمیمی، پر از دخترانه های قشنگی

.

که البته برای هرکسی خرجش نمیکنند .

.

چادر مشکی است اما

.

قلب دختران چادری سبز است !

.

قلبی که پر از دوست داشتنی هایی است که خوب اند

.

و خدایی پر از دوست داشتنِ پدر های مهربان

.

مادر های عزیز و برادر های غیرتی شان است.

.

قلبی که دوست داشتنِ مرد هایِ رهگذرِ ساعتی و روزی و ماهی

.

جایی در آن ندارد!

..
858764925749763271074055280.jpg

چادر مشکی است اما

.

فکر دختران چادری آبی است .. آبی مثل آسمانِ آبی بهاری

.

آرام و زیبا و بزرگ

.

خالی از بوق ماشین های هرزه ، خالی از صداهای روح خراش

.

آهنگ های تند و تو خالی ، خالی از حرف های بچه گانه

.

پشت این و آن دنیای دختران چادری پر است از رنگ های شاد

.

و زیبا که آنها را مدیون وقار و سنگینی سیاهی چادرشان هستند.

.

چادری ها شادترین دختران روی زمین اند

.

ولی میدانند کجا و برای چه کسانی شاد باشن ....

..
1432025574212016.jpg


تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:14 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
31_14a5dbf655267d1.jpg
..

ﻣﻮﻧﺚ ﻋﺰﯾﺰ " : ﺯﻥ " ﺑﺎﺵ !

.

ﺗﻮ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﺍﯼ ..

.

ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ !

.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ !

.

ﺑﺒﯿﻦ ، ﺣﺲ ﮐﻦ ، ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ ، ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮ ...

.

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ...

.

ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺗو رﺍ ﻣﯿﺨﺮﺩ ، ﺟﺰ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ  ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺪﺍﺭﺩ !

.

ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ !

.

رضـایت مـردان کوچـه و بـازار را جلـب نکـن!

.

کسی هسـت درآن بالا،کـه هر لحظه نگاهش بـه توسـت

.

رضـایت اوسـت کـه بایـد جلـب شـود

.

تنت را، سـرت را عریان میکنی تاچند نفر ازدیدنت لذت ببرند

.

آن بـالایـی هم تـو را میبینــد

.

کسـی کـه امـروز راحـت در حضـورش معصیـت میکنـی

.

فـردای قیامـت قاضـی گنـاهانـت اسـت (!)

..
69438%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%
.


تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:13 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.