تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد - هگل می گوید:


هگل می گوید:

ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومتی کامل در طول تاریخ است که از عناصری ناهمگن تشکیل شده است.

در امپراتوری هخامنشی برای نخستین بار نژادی یگانه، مردمان بسیاری را در بر می گیرد اما این مردمان فردیت خود را در پرتو حاکمیت یگانه نگاه می دارند.

 این امپراتوری نه همچون امپراتوری چین، پدرشاهی

و نه همچون امپراتوری هند، ایستا و بی جنبش،

و نه همچون امپراتوری مغول زودگذر،

 و نه همچون امپراتوری ترکان بنیادش بر ستمگری است.
تاریخ : چهارشنبه 5 آبان 1395 | 05:01 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.