تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد - اینجا شیراز پایتخت عربستان سعودی
اینجا شیراز پایتخت عربستان سعودی

معالی - کوی زهرا- ابوالنصر- الحسینی الهاشمی- بنی هاشمی-داعی الله - فرزدقی - فدک - ابوذر غفاری - شقاقیان - طلاب - فتحیه - سجادیه - منصوریه - فضیلت - فلاحت - رسالت- والفجر - یقطین و.......

اینها نامهای خیابانهای بغداد یا ریاض نیست نام خیابان های شیراز شهر شعر و ادب پارسی,,شهر حافظ و سعدی است !!شهر کوروش
 شهر هخامنشیان
 شهر لطفعلی خان زند و زندیان
 شهر فرهنگ غنی پارسیان

به راستی آیا زبان پارسی دارای فقر واژگانی است و در نام گذاری چند خیابان ناتوان است که نام های عربی را روی خیابان ها میگذارند؟
 آیا در کل عربستان یک خیابان را می توانید بیابید که نام پارسی داشته باشد؟
 کسانی که این نامها را بر می گزینند هرگز به گویش سخت این نامها اندیشیده اند؟ چرا هیچ مسولی از هجوم فرهنگ و زبان تازی نگران نیست؟؟
 خیابان داریوش در حکومت گذشته ساخته و نام گذاری شد چرا شهرداری پس از انقلاب نامش را به توحید تغییر داد؟ آیا داریوش به اندازه ابوذر غفاری از این شهر سهم ندارد؟ آیا این اقدام چیزی جز ستیز با تاریخ و فرهنگ کهن این مرز و بوم است؟!


.: Weblog Themes By SlideTheme :.