تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد - ولــی ایـن روزهـا..!

بمـب بود..مـوشک و ویرانی هـم بـود..!

87319541465723398415.jpg

و کسی کـه از مال و جان و فـرزندش میگذشت..
بود و نبـود اینـها را قـحطی نمیدانست..؟
822f8082f6b4dbd20a6bf22d8523b4f1-425
جـیره بندی روغـن..بـرنـج..
صـف هـای طـولانی در نـیمـه شب سرد بـرای 20 لـیتر نـفت..
کسـی از قحطی دم نمـیزد..!
14168826826677426624.jpg
کسی از قحطی صحبـت نمیکرد وقـتی کـه..
وانت ها برای جمع آوری کمک های مردمی به جبهه ها وارد کوچه ها میشدند
و بسته هـای مواد غـذایی..پـتو و لـباس از تمـام خـانه ها سرازیـر میشد..!
47891223888498449166.jpg
.
.
چـه روزگـاری بـود کـه..
دره خـونـه همیشه بـاز بـود مهـمانی ها دلیـل و برهـان نمیخواست..!
غـذاها سـاده و خانـگی بـود و بویـش نیـاز بـه هـود نداشـت..!
و اگـر مـهمان ناخـوانـده میامـد کـمی آب خـورشـت رو زیـاد میکردند..!
12653443299151974115.jpg
روزگـاری آدمـا دلشـان درد نـداشت..!
آدمـای که شبـا موقـع خـواب میگـن خـدایـا..
دادی شـکر..نـدادی بـازهـم شــکر..!
99340896545369192372.jpg
.
.
ولــی ایـن روزها...! روزگـار عـجیـبی شـده..!
از شـنیدن کلمه قـحطی بـه لـرزه افتـاده و بـه سوی بـازار هجـوم میبریم که..
مبـادا تی شـرت مـورد عـلاقه مـان گـیرمـان نیـاید..!
مبــادا زیتـون مدیتـرانه ای نایــاب شود.!
حتی آدامـس ریلـکس و نوشـابه کـوکا کــولا...!
00156895785139890190.jpg
مبــادا..!
فــریــزرمـان از مـرغ درجـه یـک خــالی شــود..!

72982695810041809166.jpg
ایــن روزهــا ..!؟
اشـتهایمـان برای مصـرف و تـجمـل و فـخرفـروشی سیـری نـاپذیر شده..!
از لبـاس و لـوازم آرایـشی لـوکس گرفـته تا ماشـین های چنـد ده میلیونی..
و حتی بسـتنی با روکـش طـلا..!!
87154820495573530999.jpg
ایــن روزهــا..!
شـکست عشقــی مــد بــازار شـده.!
تمـام هـرزگی هایشـان را بـه نــام عشـق تمــام مـیکنند..!
77520685650510978158.jpg
تیــپ و لبــاس ســـاده پـوشیــدن
دیــگر ارزشــی نــدارد..!؟

08388150843178204812.jpg
مـردانگی کجــا بـود خـدایش بیــامرزد..!
نجـابت و مــتانت دیـگر خریــداری ندارد..!؟

65332496293890647121.jpg
مـیگویـند تـاریخ مصـرفش گـذشته دیـگه..
چــادر و بـدون آرایـش آمــدن بـیـرون..!

93464437907347372905.jpg
دوسـتی بــا دخـتـر همـکلاسی را میگـویند..
دوسـت اجــتـماعــی..!!
79101095955365517312.jpg
قــحطی ایـن روزهـا..!!
قحطی عشـق و محـبت های واقـعی است..تـاکیـد میکنم واقـعی..!
قــحـطـی غــیــرت اســت..!
35097558088221985942.jpg
.
.
بعضی وقت ها سنت های گذشته مـان را به دیوار تاریخ میخکوبشان میکنیم.!
قــبــلـنــا..!
ازدواج هـا ســاده بـود..!
جهـیـزیـه یـک لهـاف و تـشک و ظــروف بـود..!
مهم نبود که شوهر خونه با کلاس اطراف نیاوران یا تهرانپارس داشته باشه
اصـلا چـیـزیی بـه نـام طـلاق نبـود(کنایه از کم بودن).!!!
75968675187690125607.jpg
ولــی ایـن روزهـا..!
با غـرق شـدن بعـضی هـا در ایـن دنـیای فـانی..!
دخـتران را بـا مهـریه سنـگین در نمایـشگاه ازدواج عـرضه کردند..
تـقاضـا کـم شـد و تـمـاشـاچـی بســیار..!!!!!
54592103675755875771.jpgتاریخ : یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 | 10:15 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.