تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد - اما الان توقعات قد کـشیده بالا..!
صدای قـدمت میاید شهید گمنام..
خـسته نباشی پهلوان...خوش اومدی قهرمان..
90731879783246786748.jpg
اما چشم هایت را ببند نگاه نکن به خیـابان هـای شهرمان..!
ولی چه باید کرد بـاید شما را از بین این خیابان های شهر عبورت دهیم..
77834480340595622220.jpg
.
خیابان هایی که..
چشم ها گـرسنه تر از معده هاست..!!
و بعضی ها هم هر نگاه بـی اساسی را با ذهنشان همبستر میکنند..!
60343649149697292829.jpg
.
خیـایان هـای شـهر مـا مملو اسـت..!
مملو از نـگاه هایی کـه بـرای لذایذ ثـانـیه ایـست..!
مـملو از غیـرت های واژگون شـده..!
مـملو از پـوشـش عـریانیست که مُـد روز گـشته...!
69144714668218305468.jpg
.
شـهید گـمـنام..!
آنـچـه مـن در کـوچه هـای شهـر دیدم شـما نـدیدی..!
شـرم و حـیـا را دیدم کوله بـر بـسـته..! دسـت خالی دسـت بـسته..!
18831019679843010886.jpg
.
دیـدم دروغ از همـه چـیـز ارزانـتـر شده..!

70596386242459111198.jpg
دیـدم قـیـمت عـشق چـقـدر کم شـده..کمتر از آب روان..!
و چـه تـخفیف بزرگی خورده قیـمت هر انـسان..!
66528627378889406531.jpg
.
شهـید گـمنام آسوده بـخواب که...
وصیت نامه ها و توسل هایتان به ائمه فقـط در کـتاب خاطرات فوران میکنه.!
91494383131364129911.jpg
ایـنـجا عــده ای..!
نـام مادر(س) را سبک میبرند..!
روز عزا سبزه گـره میزنـند و زلف بر باد میدهند..!
فکر کنم دستشان بـرسد یـک سیلی هم میزنند..!
25304941209523358583.jpg
.
شـهید گـمنام شـما جـایی بـودید کـه..
با یـک لا اله الا الله بـه عـرش مـیرسید..!
جـایی که یـه قـدم بـا خـدا فـاصله داشـت..!
15791489227198831875.jpg
امـا ایـنـجـا...!
جـایی اسـت کـه مـقـام و پـول از هـمـه چـیـز سـبـقت گـرفت..!
09912206570045093731.jpg
اینـجا جـایـی اسـت کـه..!
هـمه دنـبـال شـهرت هسـتـند و کسـی دنـبـال گـمـنامی نـیـست..!
60957980987326994570.jpg
.
.
چـــــــــرا...؟!
فرهـنگ گـذشتـه مان داره کـم کـم یـادش بـخیر میـشود..!
یـه زمـانی هـمه خانواده تـو زمسـتون دور چـراغ نفـتی جـمع میشدن..
و سـریال قصـه های مجـید رو میدیدن..!
93168016097946279084.jpg
امــا الان..
هر کسی تـو اتاقش داره سریال هـای ماهواره ی رو میبینه کـه..
فـقط خیانت رو رواج میدن..!
و هدفشون نـاموس مـاست..!
52974715214951905553.jpg
.
چـــــــرا..؟!
آداب و رسوم سلف صالح ما در مقوله ازدواج فراموش شد..!
همون ازدواج ساده..!؟
56511197579070108192.jpg
اما الان توقعات قد کـشیده بالا..!
بعضی ها یه شبه میخواد یه سرویس الـنگو تـو دستش باشه..!
یه شبه میخواند کـه خونه اجاره ی منفجر بـشه از وسایل خانگی..!
04359354382582645589.jpg
همین بدعت هاست که این روزها..
سن ازدواج داره امپر میچسباند به سقف


تاریخ : چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 | 10:31 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.