تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد - و تـو ایـن دوره زمـونه اگـر.
پیـامبر اکـرم(ص) فرمـودند..
زمـانی بـر مـردم میایـد که نـگه داشـتن دیـن و ایـمان..
هـمانند نـگه داشتن گـلوله آتـش در دسـت است..!
27344426474084536749.jpg
زمـانی بـر مـردم خـواهد رسـید که..
از ایـمان جـز نامـش و از اسـلام جـز آثارش چـیزی نماند..!
و قرآن شده لقلقه زبانشان و خیلی قشنگ در طاقچه هایشان خاک میخورد.!
50272699054411195664.jpg
روزگـاری خـواهد رسـید کـه..
سنـت حـرام و حـلال در نزد بعـضی ها بـدعت شـمرده مـیشود..!
و بـدعت صمیمیت بـا نـامحرم بـرایشان سنـت!محـسوب میشود..!
95512729099553715581.jpg
و بـه بـهانه هـم دانشـکده ی تصـور میکنند که..
هممون خـواهر و برادریم و حـجاب لسانی را از یـاد برده..
و بـا هـم دل و قـلوه رد و بـدل میکنند..!
68759718038696602766.jpg
.
دورانی اسـت که بعـضی ها..
دیـن خـدا را چـوب میزنند به قیـمت دنیایشان..
و میـل به زنـدگی آنها را مـست کرده..!
.
به بهانه شـب اول عروسی..!
وقـت نماز است اما با آرایـش نمیـشود که وضو گرفت..!
بقول خودشـان بی خیـال براساس منـطق یک شـب که هزار شب نمیشه..!
91434995934955119158.jpg
شـاید ایـنها یادشـان رفته شب اول حقـیقی شان را..
که اگـر درست جواب ندهند به حضرات کـرام الکاتبین..
قـبر را بـه جهـنمی تبـدیل میکنند..آنـهم دیدنی..!!
76952860392511474109.jpg
.
دوران آخرالزمان است و عصر جاهلـیت ثانی..!
در دوران جاهلی زنان به پاهاشون خلخال میبستن..
تا نگاهها را به خودشان جلب کنند..!
23670265614308194602.jpg
اما امـروزه جاهلـیت مدرن تر شده..!
کفش های پاشنه بلـند میپوشن و آرایـش غلیظ میکنند..!
13575274259404901761.jpg
.
قـرآن میفـرماید..
ای زنان خودتان را مانند عصر جاهلیت وسیله شهوترانی دیگران قرار ندهید.!
ولــــی..!
بعضی ها خودشان را برای دیدن می آرایند و جلب توجه میکنند تا دیده شوند.!
81528948163900172679.jpg
.
چه بد دورانـی اسـت که.!
لـذت های زود گـذر میشود احـلا من العسل.
زمانی که حرام خدا از کارایی بیفتد و شـهوترانی کارکرد مغز را از بین ببرد.!
به همین دلیل است که مغز هایشان دل پیـچه میگیرد از نـگاه های مسموم.!

48482803515338228691.jpg
.
چه بد دورانی است که.
سنت پیامبر(ص) میان مردم مهجور شده.!
پیامبری که فرمود ملاک ازدواج دینداری و سادگی است.!
60574986783680069554.jpg
ولـی ایـن روزهـا..
دیگه نمونده تو سینه ها سادگی و همدلی..
همه چی شده ثروت و خوشکلی..
35750417457692217870.jpg
.
چه روزگاری است که..
برخی ها فرایض الهی را سبک میشمارند..!
بعضی ها صبحانه هایشان تـوپ تـوپ..! مفـصل..!
01861236702720389001.jpg
درست برعکس نماز صبح شان..!
وقت نماز صبح شده اما برخی ها سقوط آزاد در رختخواب تشریف دارند..!
30291255997150528380.jpg
.
امر به معروف و نهی از منکر کم رنگ شده..!
مـنکـر معـروف را میـکشـد..!
72892319479401085446.jpg
و تـو ایـن دوره زمـونه اگـر.
نهی از منکر کنی جماعتی را..
گاهی یه جوری آدم رو میشورند که حتی گرمای تابستون..
تهران هم نمیتونه خشکمون کنه..!؟
04769763015483703568.jpg


تاریخ : چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 | 10:29 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.