تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد - یـاد دوران گـذشته بخـیر...!
یـاد دوران گـذشته بخـیر...!
زندگی که به زیبایی در حـرکت بود..
تکنـولوژی آن را له نـکرده بود..
یاغـی گری هـای مدرن زندگی را تغیـیر نداده بود..!؟
97784634558391682365.jpg
در خـانه همیشه باز بود..
دلا پر از یـاد خـدا بـود..
ز زرق و برق دنیـا دلای مـا جدا بود..!
33842497338341061520.jpg
یـادش بخـیر قـدیما...!
چای همیشه دم..! بساط چای منقلی..
جـای god by حـرف مردم یا علی..
26615028840822835985.jpg
یادش بخیر قدیما که...!
دمپـایی جای چکـمه بود..!
بـجای آزیتا و رزیتا نامها فاطـمه و نجمه بود..!
39300120431672650080.jpg
.
با گـذر زمان گذشته هم درگذشت...!!
این روزها ارزش آدما رو بر اساس پـول متراژ میکنند..!
اگه پول داشتی برایت نامه فدایت شوم مینویسند..!
67797192954594390281.jpg
اگه هــم نـداشته باشی..!
میگن آروم بمـیر مزاحم بـقیه نشی خواهشا..!
البته وقتی که پول حرف میــزند حقـیقت لال میشود..!
20299911148746825164.jpg
.
یا قـدیما بخیر که صبحونه ها انگور و پنـیر..!
از پـدر همه راضی اند از حقوق بخـور نمیر..!
88863341287784261606.jpg
اما تعریف پـدر در این زمـونه..!
پـدر یعـنی کـار و کار...! در شیـفت های بیشمار..
چون که آخر شب به منـزل میرسد..!خسـته اما با لبانی خنده بار..!
.
جای چای و یک خدا قوت به او..! میشود صد لیست در پیشش قطار..!
آن یکی میخواهد از او شهریه.! این یکی هم کفش و کیفی مارک دار..!
.
هر چه میگوید جیـبم خالیست..!
نعره می آید به ما مربوط نیـست مـا مگر گفتیم ماها رو بیار..!
61177110277756164850.jpg.
دیـر زمانی مردانـی بودند که..
فقط برای یک زن نفس میکشیدند..!
و به یک نفر عـشق می ورزیدند..
01202270645220994222.jpg
اما برخـی در این روزگار..!
با یک کلیک کردن هزار بار عاشق میشوند..!
از آن عشق های که اول شیـرین بعد دوست داشتنی..
سپس تکراری و در آخـر دور ریختنی..!
30336474815799433022.jpg
عشق واقعی را فراموش کردیم زمانیکه..
شروع کردیم به قربانت برم های تایـپی با آبجی های مجازی..!
به دوست دار های اس ام اسی..!
به عاشقتم و عـزیزم دلگـرم شدیم..!
فرقی برایمان نکرد که چه کسی و از چه جنسی باشد..!
فقـط اینکه دمـی بگذرد..!
72368869862316753253.jpg
الـــبته...!
عشقی که دات کامی(com.) باشد..!
حاصلش نیست جز بدبختی و ناکامی..!
05899517235178286236.jpg
در گذشـــته...!
ازدواج دلیل و برهان نمیخواست..!
ازدواج ها سـاده بود..
مجلس عروسیا کـارتی نبود..!
74010600981038153186.jpg
ولی در این روزگـــار...!!
ملاک ازدواج شده ثـروت؛مدرک و ماشین..
که جایش رو داده بـه معرفت و دین..!
و مهریه های از جنس سـونامی کـه بلای آسایش زندگی شده..!
53760939679692169349.jpg
حـــیف شد دیگـر از آن بابا بزرگ ها نیـستند که بگویند..
حـالا که شرایط اقتصادی مهــیا نیست..!
عـقد؛نــامزدی و عروسی رو یکــی کنیم..!
و در حیاط خانه خودمـان عروســی بگیریم..!
77862350437391284721.jpgتاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 | 10:06 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.