تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد
اس ام اس

به پسر بودن وقتی افتخار کن
نگاهت دنبال ناموس کسی نباشه
به پسر بود نت وقتی افتخار کن 
که به ضعیف تر از خودت زور نگی
به پسر بودنت وقتی افتخار کن
که مهربان باشی نه عصبانی و پرخاشگر
به پسر بودنت وقتی افتخار کن 
که قولت قول باشه
به پسر بودنت وقتی افتخار کن 
که مرد باشی نه نامرد............تاریخ : دوشنبه 3 فروردین 1394 | 09:10 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
http://vakonesh.com/wp-content/uploads/2015/08/vakonesh.com_8e98bb672f6755e548052e5028a5f063.jpg


10279302-b.jpg

و شهید از تو شرمنده ام که گذشتی و من نگذشتم !!!

رک و راست بگم، نتونستم بگذرم!!!و شرمنده از تو ای پدر شهید که تمام آرزوهایت را بوسیدی و گذشتی و من نگذشتم!!

و باز نتونستم بگذرم!!!و شرمنده از تو ای مادر شهید که تمام هستیت را به خاک سپردی و گذشتی و من نگذشتم!!!

و باز نتونستم بگذرم!!!


"من تا ابد شرمنده ام...تا ابد..."


افسران - لاف در غریبی.....


تاریخ : پنجشنبه 12 شهریور 1394 | 09:09 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/7/27/14/1437991542016381.jpg


گاهی به پشت سرنگاه كن

خواهرم لااقل از مادر و فرزند شهید خجالت بكش
عزیزان اونا نرفتن كه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو این مدلی تو خیابان ها در امنیت قدم بزنی

توهین به خانواده شهدا ======== مسدودیت


تاریخ : پنجشنبه 12 شهریور 1394 | 09:08 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
حق این کودک فقیر رو امثال بابای اون دختربچه سگ‌باز خورده‌اند
افسران - حق این کودک فقیر رو امثال بابای اون دختربچه سگ‌باز خورده‌اند


تاریخ : پنجشنبه 12 شهریور 1394 | 02:31 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

غم انگیز: دعوت از مرد کارتن خواب در شبكه خبر و عدم پذیرایی از او مانند سایر مهمانان برنامه.


شعور در حد لیگ دسته 3 بنگلادشhttp://up.facenama.com/file/100900/1441272434913777_jpg.jpgتاریخ : پنجشنبه 12 شهریور 1394 | 02:30 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات


کاش به جای این همه باشگاه زیبایی اندام-large;">


یه باشگاه زیبایی افکار هم داشتیم


مشکل امروز ما اندام ها نیستن ، افکارها هستن !


n00017478-b.jpg.


کاش مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند


و زنان شوکت زن بودنشان را؛


کاش مردان همیشه مرد باشند


-large;background-color:rgb(255,255,255);">و زنان همیشه زن!


آنگاه هر روز نه روز “زن”،نه روز “مرد” بلکه روز “انسان” استتاریخ : چهارشنبه 11 شهریور 1394 | 02:17 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
H5.png

2.gif

شهدا شرمنده ایم...

42722555184808597422.gif
.
.
گــاهـی عـزت آدم درد مـیگیـرد..!!
ایـنـجا جـشـنواره میگیرند بـنـام جشنـواره فـجـر...!
فـجـری کـه بـا خـون شهـیدان فـرش قرمز شد زیـر پای بـعضی ها..!

89046440591047838570.jpg
.
جـایی کـه بعـضی هـا ایـنگونـه هـنرشـون رو ثـابت میکـنند..!!
آرایش شدید کن و موهایت را بندار بیرون تر و با مردها قاه قاه بخند بلندتر
و بـقول خـودشان..!حالا شـدی یـک روشنـفکـر زن نــاب مامانی..!؟

42041896022780187232.jpg
.
.
در زمـان گـذشـته بـودنـد شـیر مـردانی که..
چـنان خدمـتی بـه مـردم کردند کـه همـواره تـاریخ آنهـا را..
مـورد تحـسین قـرار میـدهد..؟

24441560242569985286.jpg
.
حـالا بـیایـم زمـان خودمــان..!!
در یـک روز بـارانی یـا یـک روز هـوای آلـوده تـهران..
که آدم از استشمامش احسـاس خفـگی میـکند..!

73605722078937393129.jpg

کـافیه سـر جـاده بایستی بـرای سـوار ماشـین شـدن..!
دستـت از اشاره کـردن خسـته میـشه..!


تاریخ : چهارشنبه 11 شهریور 1394 | 02:14 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
اینان فرزندان زهرایند، همه حیدری مسلک...

Hijab%20picture%200043big.jpg


Hijab%20picture%200058big.jpg


Hijab%20picture%200056big.jpg


Hijab%20picture%200055big.jpg


Hijab%20picture%200054big.jpg


Hijab%20picture%20004%20big.jpg


Hijab%20picture%200050%20big.jpg


ای همدم حیدر

چه فرزندانی پرورش داده ای...

نعره شیر را فرو خواهند برد..

چرا که اینان

فرزندان حیدرند...

شیر زن، حیدری مسلک اند..تاریخ : چهارشنبه 11 شهریور 1394 | 02:05 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

جانت راكه بدهی در راه خدا

.

"شهیـد" می نامند تو را

.

به گمانم اگر روحت را هم بدهی شاید ...!

.

و من احساس میكنم ، اینجا و در این سرزمین

.

دختران زیادی هستند كه هرروز

.

پشتِ سنگرِ سیاهِ ساده ی سنگینِ خود

.

دفاع می كنند از نجابتشان

.

و هر لحظه شهیـد می شوند انگار !

.

پس "شهید زنده" حواست به حجابت باشد ...

..
547067_366544960112459_857430876_n.jpg
..

من هم یک دُختـَرم با دختـرانـه ها و زیبـایی هـا

.

اما یـاد گرفتـه ام دختـرانـه هایم را خـرج  هـر نـگاهی  نکنم ...

.

 دختـرم ؛ با چاشنی حجـابـــ و نمکـِـ حیـا ...

.

دختـرم ؛ از نوع مغـرورش ...

.

 بـرای رسیــدن به مـن تـلاش هـا بایــد ...

.

تاریخ : پنجشنبه 5 شهریور 1394 | 05:29 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ،

ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭼﺎﺩﺭ ﺗَﻨَﻤﻪ ﺯﺷﺘﻪ،

ﻧﭻ!

ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ ﻣﺎﻧﺘﻮﻣﻮ ﺩﺍﺩﻡ!

ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺑﯿﻨﯿﺶ

ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻫﯿﭽﯽ..chador2

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﺸﮑﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪﻩ؟؟

ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﻨﯽ ﺳﺮ ﻧﮑﺮﺩﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﻩ …تاریخ : پنجشنبه 5 شهریور 1394 | 05:28 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

چشـم ها هـمه نـاپـاک …!
امـا ◄تــــو► چـرا با بـی حجـابی ، طعـمه شـان مnegah_Www.Shabhayetanhayi.ir

گـفت: پسـرها چقـدر چشـم نـاپـاک شـده انـد …

یک بـار پشـت سـرش راه افتـادم …
در کوچـه اول ، پسـر جـوانی ایسـتاده بود !
تا نگـاهش به او و مانتـوی تنـگش افتـاد
نیشـخندی زد و به سـر تا پـای انـدام دخـتر خیـره شـد …
همـان پسـر ، وقـتی مـن از جلـویش عبـور کـردم …
سـرش را پایـین انداخت و سرگـرم گوشی مـوبایلـش شـد !

یـشوی …تاریخ : پنجشنبه 5 شهریور 1394 | 05:25 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

وقتــی می‌پرسند : نمی‌پـزید در این گرمــا؟!

یک لبــخند بزن و بگو :

 سرگرمِ عشقــبازی که باشی و در اشتیاق خاکستر شدن ،hejab (1)

 این گرما که شوخی کوچکی بیش نیست!

و بعد دقیق شو در چهره‌شان ، تا خوب ببینی که چطور می‌شود

 با یک چادر، تمام معادلات عقلانی‌شان را در لحظه‌ای بر هم زد !تاریخ : پنجشنبه 5 شهریور 1394 | 05:24 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

خــُــدا مــــی خـــوآســـــت ..
بـــــهـ تـــــو بــــآل وُ پــَـــر بـــدَهـــَــد !!
گــُــفـــــت :

چـــشـــمــَـــت مــــی زَنـــَــنــــــد !!!!

چــــــآدُر دآدحجاب.(shabhayetanhayi.ir)

قدرش را بدان!هدیه خدا خیلی قیمتی استــ…تاریخ : پنجشنبه 5 شهریور 1394 | 05:24 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

بانو :
عرش ِ زیـر پــایـت ، برایـت بهشـت مے شـود

وقتے کـهحجاب.چادر.(shabhayetanhayi.ir)

گـآمـ هـایـت را بـا وِقــار روے آن مے نهے…

و با هر وزش ِ چــادرت ؛

عطـر ِخـُـدا را در فضـا مے پراکنے ..تاریخ : پنجشنبه 5 شهریور 1394 | 05:23 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
194_58487_2.jpg


بهش گفتم: امام زمان عج رو دوست داری؟


گفت: آره ! خیلی دوسش دارم

گفتم: امام زمان حجاب رو دوست داره یا نه؟

گفت: آره!

گفتم : پس چرا کاری که آقا دوست داره انجام نمیدی؟

گفت: خب چیزه!…. ولی دوست داشتن امام زمان عج به ظاهر نیست ، به دله

گفتم: از این حرف که میگن به ظاهر نیست ، به دله بدم میاد

گفت: چرا؟

براش یه مثال زدم:

گفتم: فرض کن یه نفر بهت خبر بده که شوهرت با یه دختر خانوم دوست شده و الان توی یه رستوران داره باهاش شام می خوره. تو هم سراسیمه میری و می بینی بله!!!! آقا نشسته و داره به دختره دل میده و قلوه می گیره.عصبانی میشی و بهش میگی: ای نامرد! بهم خیانت کردی؟

بعد شوهرت بلند میشه و بهت میگه : عزیزم! من فقط تو رو دوست دارم. بعد تو بهش میگی: اگه منو دوست داری این دختره کیه؟ چرا باهاش دوست شدی؟ چرا آوردیش رستوران؟ اونم بر می گرده میگه: عزیزم ظاهر رو نبین! مهم دلمه! دوست داشتن به دله…

دیدم حالتش عوض شده

بهش گفتم: تو این لحظه به شوهرت نمیگی: مرده شور دلت رو ببرن؟ تو نشستی با یه دختره عشقبازی می کنی بعد میگی من تو دلم تو رو دوست دارم؟ حرف شوهرت رو باور می کنی؟

گفت: معلومه که نه! دارم می بینم که خیانت می کنه ، چطور باور کنم؟ معلومه که دروغ میگه

گفتم: پس حجابت….

اشک تو چشاش جمع شده بود

روسری اش رو کشید جلو

با صدای لرزونش گفت: من جونم رو فدای امام زمانم می کنم ، حجاب که قابلش رو نداره

از فردا دیدم با چادر اومده

گفتم: با یه مانتو مناسب هم میشد حجاب رو رعایت کرد!

خندید و گفت: می دونم ! ولی امام زمانم چــــــادر رو بیشتر دوست داره

می گفت: احساس می کنم آقا داره بهم لبخنــــــــــد می زنه.
حالا اگه خوشت اومد بازنشر کن.....
آجرکم الله یا صاحب الزمان
 

تاریخ : پنجشنبه 5 شهریور 1394 | 05:23 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
افسران - رنگ عشقافسران -  شهید ابراهیم هادی: خدایا بدنم را برای خدمت کردن به خودت قوی کن ...حجاب ، زنان ، چادر ، دختران محجبه ، محدودیت561278_58Iz9JEw.jpg


بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 5 شهریور 1394 | 05:13 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

چادر مشکی است اما

.

دنیای دخترانِ چادری صورتی است! دنیایی پر از شادی و خنده

.

پر از رفاقت های ناب و صمیمی، پر از دخترانه های قشنگی

.

که البته برای هرکسی خرجش نمیکنند .

.

چادر مشکی است اما

.

قلب دختران چادری سبز است !

.

قلبی که پر از دوست داشتنی هایی است که خوب اند

.

و خدایی پر از دوست داشتنِ پدر های مهربان

.

مادر های عزیز و برادر های غیرتی شان است.

.

قلبی که دوست داشتنِ مرد هایِ رهگذرِ ساعتی و روزی و ماهی

.

جایی در آن ندارد!

..
858764925749763271074055280.jpg
..

چادر مشکی است اما

.

فکر دختران چادری آبی است .. آبی مثل آسمانِ آبی بهاری

.

آرام و زیبا و بزرگ

.

خالی از بوق ماشین های هرزه ، خالی از صداهای روح خراش

.

آهنگ های تند و تو خالی ، خالی از حرف های بچه گانه

.

پشت این و آن دنیای دختران چادری پر است از رنگ های شاد

.

و زیبا که آنها را مدیون وقار و سنگینی سیاهی چادرشان هستند.

.

چادری ها شادترین دختران روی زمین اند

.

ولی میدانند کجا و برای چه کسانی شاد باشن ....

..
1432025574212016.jpg


تاریخ : چهارشنبه 7 مرداد 1394 | 05:12 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
mbnl_1.jpg

http://anthropology.ir/sites/default/files/images/%20%DB%8C%20%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_0.jpg

http://uupload.ir/files/q9ir_2.jpg


http://www.up.98ia.com/images/wmwcwsmxtvrwi20sax97.jpg


http://uupload.ir/files/5kgj_3.jpg

http://media.jamnews.ir/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8(9).jpg

http://uupload.ir/files/6i7o_4.jpg

http://www.amoleh.ir/wp-content/uploads/2013/08/ashora-roodbar-nakhlgardani.jpg

http://uupload.ir/files/lqdf_5.jpg

http://up.iranblog.com/images/davn5y758d8o8gwun6i9.gif

http://uupload.ir/files/z4ck_7.jpg

http://uupload.ir/files/efjb_8.jpg
http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1391/9/7/251947_895.jpg

http://uupload.ir/files/v8qj_9.jpg

http://www.bultannews.com/files/fa/news/1390/9/17/69795_941.jpg

http://uupload.ir/files/qc0i_10.jpg

http://media.qudsonline.ir/larg/archive%5C3-7-1391%5CIMAGE634841604824197382.jpg

http://uupload.ir/files/wvgl_12.jpg

http://mabahes.ir/uploads/2014/07/avapic_ramezan-7.jpg

http://uupload.ir/files/exi0_13.jpghttp://uc.niksalehi.com/images/0sbe16x7amokp6icexvf.jpg
http://axgig.com/images/01773869884973191940.jpg


http://mandalin.ir/wp-content/uploads/2013/06/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B11.gif


تاریخ : چهارشنبه 7 مرداد 1394 | 05:11 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
HamMihan-201583100700595701435418440.636
..

چادری اگر هستم
.

لباس های قشنگ هم دارم!

.

غروب جمعه اگر دلم میگیرد ، شادی هایم هم سرجایش است!

.

سر سجاده اگر گریه می کنم ، گاهی هم از ته دل میخندم!

.

به روضه و دعا اگر میروم ، در پارک هم قدم میزنم!

.

شاید جایم بهشت نباشد ، ولی چادرم بهشت من است !

.

مرا هرچه میخواهی خطاب کن

.

برایم از سختی هایش بهانه بیاور!

.

ولی بدان حرف هایت روی من اثری ندارد

.

من این دنیای چادری بودنم را با هیچ چیز عوض نمیکنم!

.

از آدم های حسودِ فتنه نمیهراسم

.

بگذار هر چه میگویند بگویند!

.

زیبا نیستم ولی تمامم را به رخ هر کس و ناکس نمیکشم

.

من راهم را انتخاب کردم

.

فقط برای رضای او حجاب دارم!

..
siLgJ3f-432.jpg
..

اگر دخترکان به رنگ و لعاب به دیوارِ شهر پاشیدن ، می بالند

.

تو زیر چادر بمان ...

.

چرا که چــادری ها عاشـق ترندتاریخ : چهارشنبه 7 مرداد 1394 | 05:11 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
http://www.popyoon.com/Im/P/92/0508/Safe6351078992671.jpg

http://ramzeobour.ir/um/uploads/2014/06/22-edalat-6-609.jpghttp://www.ardabilfarda.ir/Assets/Images/News/-1169898311.jpg


بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاریخ : چهارشنبه 7 مرداد 1394 | 04:58 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
مـــَــرد...

اونایی بودن که واسه خاطر حفظ ناموس مردم رفتن جنگ

نه اونائیکه سر ناموس مردم در جنگند

کسانی که از تمام هست و نیستشون گذشتن!

یه عده زیر زنجیر تانک با بدن های له شده...

یه عده هم روی مین فسفری ذره ذره آب میشدند حتی جیک هم نمیزدن تا عملیات لو نره و سایر همرزماشون شهید نشن! و فقط بوی گوشت کباب شده بود که...

یادمون نره کی بودیم
یادمون نره کی هستیم
یادمون نره چرا هستیم

و در آخر یادمون نره خیلی خون ها ریخته شد تا من و تو توی آرامش باشیم

شادی روح شهدای عزیزمون صلوات


8525.jpg


تاریخ : دوشنبه 5 مرداد 1394 | 02:51 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
چقدر چفیه ها خونی شد،تا #چادری خاکی نشود...

دیگر نمیگویم شهدا شرمنده ایم!

میگویم #شهدا بی عرضه ایم..


My-hero-Ghahre-mane-man-3.jpg

تاریخ : دوشنبه 5 مرداد 1394 | 02:50 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

روسری را گذاشت روی پیشخوان. کمی زیر و رویش کردم که نگاهم به پاکت روسری افتاد. دوباره گذاشتمش همان جا: این که مارکه، یه جنس ایرانی بدین.

فهمیده بود که رنگش را پسندیده ام.

-خواهر من! اینا همه به اسم مارک میان تو بازار، اما این روسری دوخت تولیدی های تهرانه، مطمئن باشید.

خانه که رسیدم نمی دانستم باید از این که فروشنده دستم را خوانده بود خنده ام بگیرد یا از این که سرم را کلاه گذاشته عصبانی باشم؛ یک گوشه روسری نوشته بود:

Made in china


Made-In-Iran.jpg

تاریخ : دوشنبه 5 مرداد 1394 | 02:49 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
وقتی مروارید زیباییهایت
را به صدف حجاب و عفاف میسپاری
 خدا تو را آبی میکند
 آنقدر آبی که
آسمان به تو رشک مبرد


1193zeiad.jpg

تاریخ : دوشنبه 5 مرداد 1394 | 02:48 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
صدای مسلسل و گلوله می‌آید و بوی خون و آتش.
عطر دل‌انگیز زیتون، در فضا منتشر است؛
ولی صدای سفیر مرگ که می‌آید،
در مشام انسان فقط بوی نفرت می‌پیچد و... دیگر هیچ.
در گوشه گوشه این سرزمین، نهال مقاومت روییده، با ریشه‌هایی مقاوم.
فریاد کودکان حیفا را بشنو!
خشم و عصیان را در نگاه شیرخوارگان ببین!
اینک، دستانشان آشنای دیرین سنگ است.
من اگر چه دستم خالی‌ست، سینه‌ای دارم به فراخی دشت‌های سینا؛
پر از امید و آرزو؛ لبریز از فریاد و استقامت.
دست‌هایم را از دور، برای یاری‌ات گشوده‌ام.
ما مسلمانیم و متحد؛ بین ما فاصله‌ای نیست.


521w_0325fa8e01622d188220026aa8172b87.jp

تاریخ : دوشنبه 5 مرداد 1394 | 02:46 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

گاهی خسته می شوم
از دختر بودنم
کمی آزادی می خواهم
نه اینکه بخواهم گره روسری ام را شل کنم
روحم اسیر شده
در باورهای پوچ

مرد ایرانی !
از اینهمه مراقبت از خودم خسته ام
کمی مواظبم باش
برادرانه

دلم میخواهد از خیابان نترسم
از تنهایی
از صدای بوق ماشین ها
کوچه های خلوت
سنگ تهمت دلم لک زده برای آزادی
آزادی از چشم های ناپاک
کمی باور
و فرار از قضاوت
میخواهم کمی لبخند بزنم
ولی کسی به نجابتم شک نکند
گاهی کمی مهربان باشم

من یک دختر ایرانی ام
دلم کمی رهایی میخواهد
مرد ایرانی
کمی برادرم باش


7vfu_dc90572c61b9f301d390c9b624e9c044.jp

تاریخ : دوشنبه 5 مرداد 1394 | 02:46 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

ﭼﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺯﻭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺯﻭﺩ ﺑﻬﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ِ (ﺧﺸﮏ ﻣﻘﺪﺱ) میزنن

ﭼﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﻫﺴﺘﻦ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻥ

ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺗﻀﺎﺩﺷﻮﻥ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮﻥ

ﭼﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ

.

.

می دونی ….!!

تا نچشند ،

نمیفهمند

پوشش یک تکه پارچه نیست


whs9_14382532-b.jpg

تاریخ : دوشنبه 5 مرداد 1394 | 02:45 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
36279c6718ec63a2c00dea4c0348ef10-425f4a9169702b7c9bec6d975e808b90383-425افسران - مسئله این است!!!!!!!!!!!!!!!!8830fc011f0aeb613699cae1b4731044-425f5e44591d3b203fd4bffb1782a12a02c-425

بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب
تاریخ : پنجشنبه 1 مرداد 1394 | 01:32 ب.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات

خــدایا شــفا بده

.

بنده های سالم ات را شفا بده !

.

کسانی را شفا بده که خیال میکنند هنوز دنیا بدونِ آن ها نمیچرخد

.

کسانی را شفا بده که خیال می کنند مریض نخواهند شد هرگز !

.

کسانی را که روحشان خیلی مریض است ! خیلی مریض !

..
thumb_HM-2013334391656961961398772892.29
..
آدمهای مهربان
.

در مقابل خوبی های یک طرفه شان

.

هرگز احساس حماقت نمیکنند ، چون خوب بودن برای آنها

.

عادت شده

.

آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند

.

آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند ...

.

هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست !

.

سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید...

.

هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید

.

چون گوشه ی قلب خدا زخمی میشود...

..
HM-201310506311753934361411027852.0098.j

تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:20 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
پسـرها چقـدر چشـم نـاپـاک شـده انـد ...
..
hejab.jpg
..

میگـفت: پسـرها چقـدر چشـم نـاپـاک شـده انـد ...

.

یک بـار پشـت سـرش راه افتـادم ...

.

در کوچـه اول ، پسـر جـوانی ایسـتاده بود !

.

تا نگـاهش به او و مانتـوی تنـگش افتـاد

.

نیشخندی زد و به سـر تا پـای انـدام دخـتر خیره شـد ...

.

همـان پسـر ، وقـتی مـن از جلـویش عبـور کـردم ...

.
سـرش را پایـین انداخت و سرگـرم گوشی موبایلـش شـد !
..
thumb_HM-20137573519158792071420261222.3
..

در کوچـه دوم که کمـی هـم تنـگ بـود ...

.

چند پسر در حال حرف زدن و بلـند بلـند خندیدن بودند

.

دخـتر که نزدیکـشان شـد ، نگاه ها هـمه سمـت انـدام ...

.

و موهـای بلـند دخـترک چرخـید.

.

یکـی از پسـر ها نیشـخندی زد

.

و دیگـری کاغـذی را در کـیف دخـتر انداخـت.

.

تنه دختر ، هنگام عبور از آن کوچه تنگ به تنه پسر ها خورد !

.

همـان پسر ها ، وقتی من نزدیک شدم ...

.

راه را برای عبور من باز کردند و صدایشان را پایین آوردند.

.

و همیـنطور در کوچه سـوم ، خیـابـان ، بـازار ...

.

اصـلا قبـول چشـم ها هـمه نـاپـاک ...!

.

اما تــو چرا با بی حجابی ، طعمه شان میشوی بانـو؟

..
719502_239.jpg

تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:20 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
بــاور کن
.

اعضای بدنت را تا مُحرِم نکنی مَحرمِ ارباب نمی شوی

.

آخر می دانی؟

.

غیرتی بود عباس (ع) !

.

معجرت را دریاب!

..
1404620371836864_large.jpg
..

بانـو !

.

شب های احیا ست !

.

نمیگویم علی را دوست بدار

.

نه اصلا !

.

((لااکراه فی الدین)) (هیچ اجباری در دین نیست)

.

فقط به احترامش..... شمشیر آرایشت را.... غلاف کن

.

برادرم !

.

شما هم چشم هایت را در پرده ی حیا قلاف کن

..
236x236_1432122585342432.jpg

تاریخ : پنجشنبه 25 تیر 1394 | 08:20 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات
تعداد کل صفحات : 31 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد

ابزار امتیاز دهی

ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

رنک الکسا