تبلیغات
افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد

افسوس.....مردی و مردانگی هم افسانه شد

در هیاهوی این دنیا من به دنیا آمدم تا دادی بزنم شاید جـــــــــــاودانه بمانم.

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

اﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ

اﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :

ﭘﺴﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﺯﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺪﺍﯾـﺶ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﺯ
                     
ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮﺩ، ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ .

ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :

ﭘﺴﺮﯼ ﺍﺯ ﮐﻼﻩ ﮔﯿﺲ، ﻣﻮﺑـﻨﺪ، ﻭ ﮔﻮﺷـﻮﺍرﻩ ،
                         
ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ .

ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :

ﭘﺴﺮﯼ ﺗﻮﯼ ﺩﻋﻮﺍ، ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻥ، ﺟﯿــﻎ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ !

ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗـﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :

ﭘﺴﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ

ﺑﻪ ﺁﯾﻨﻪ ﺯﻝ ﻣﯿـﺰﺩ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺷﺖ

ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :

ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺭﺍ
                   
ﻧـﺎﻣﻮﺱ ﺧـﻮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ،ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﯾـﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿـﻦ ﺭﺍ.

ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾـﺪﻡ:

ﭘﺴﺮﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺑﺒﺨﺸﺪ، ﺗﺎ ﻫﺮﺷﺐ

ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺵ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ

ﺧﻼﺻﻪ ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﯾﻦ ﻧسل ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﯾﺪﻡ…

ﭘﺴﺮ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣـﻦ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻋﺎﯾﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:

“ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩست ﻧﺪﻫﯽ”

46141757299708216768.jpg"support"

1440.jpg
بانوی شهر من!

بعید می دانم مقابل نگاه مردم شهر و

میان کوچه و بازار و محله‌هایش

کسی با پوشیدن

"ساپورت"

در روز رستاخیز نیز

"support"

شود!!!

انتخاب با تو است......!!!
پوشاندنش هنر می خواهد

اندام و زیبایی هایت،

تراش و هندسه بدنت،

هنر خداست.

راستی هنر تو چیست؟

از خودت چه داری؟

پوشاندنش هنر می خواهد

وَ لباسُ التَقوی ذلِکَ خَیر(اعراف 26)

ولباس پرهیزکاری بهترین جامه است
باور کن عین حقیقته.

هرچی تنگ تر بپوشی بالاتری!

نه!کالاتری!!!

می دانی پشت سرت چه می گویند؟

عجب گوشت خوبی بود!؟...

تو رو یه تیکه گوشت می بینن نه یه انسان...

باور کن عین حقیقته.
خداحافظ...............

هر روز تنگ غروب تو سربازی
صفا داره لب مرز تیر اندازی
تا چهل چراغ پادگان روشن میشه
سر دیگ عدسی غوغا میشه
توی دیگ عدس، افتاده یک مگس
بخورم، نخورم گرسنه می مونم
قدر آش ننم رو حالا می دونم


_______________________________________
___________________
__________


سر پستم رسیدم خوابم آمد – محبت های مادر یادم آمد
نوشتم نامه ای با برگ چایی – کلاغ پر میروم مادر کجایی
نوشتم نامه ای با برگ انگور – جدا گشتم دو سال از خانه ام دور


داش ها و ابجیای گلم
دوستان گلم

این اخرین پستمه
اومدم برا خدا حافظی
خوبی،بدی دیدید حلالمون کنید ما دیگه نیستیم در خدمتتون که جبران کنیم
حلال کنید

ما دیگه از 93/1/19سرباز ارتش این کشوریم
داریم میریم
شاید یه دوسالی در خدمتتون نباشیم
ولی جبران میکنیم براتون هر وقت که شد بهتون سر میزنیم


بلاخره ما هم سرباز شدیم
راه رفتنی رو باید رفت
 
ما هم داریم میریم
دوستووووون دارم

فعلنا خداحافظ.............تنـهای تنــهای تنــها نوشـت..

     52915783288801932688.jpg
حــاجــی چــنــد ســالــی اســت کـــه جـنــگ تــمام شده و ایــن روزهــا..!
دیگــر شـمــا را بــدســـت فــرامـــوشــی سپــردیم..!؟
.
حـــاجی ایـــن روزهـــا...!!
صــدای رپ های لـس آنـجـلسی بلـنـدتر از الله اکبـر شــما بـه گــوش میـرسد.!
e0232a7ee3e05024b79d3072c5f77e70-425
.
.
حــاجی ایـن روزهــا حــرف هایـت بــرای بـعضـی ها قـدیمـی شده..!
مـیـگویــند عـصـر"عـصـر تـمــدن و روشنـفـکری اســت..!!
.
هــرزگـی مْــد روز گـشـته بـرای بعــضی ها در خــیابــان ها..!
بعــضی ها هــم چشــم هــایـشان را سیــراب مـیـکـنند از..
نـگـاه هــای آلــوده ای کــه بــرای تـن دختــرکان تــیــز مـیشود..!؟
ca3efb0c685f6c6da4ba4a2f3256c0e2-425
.
.
حــاجی خــوش بحالـــتان بـا خـوب کـسی معــامـله کــردید..
جـسم و جـانــتان و حتـی ســرت را بــرای رضــای الله تقــدیم کــردید..؟
1383780978799487_large.jpg
.
ولـــــی....!!
ایــن روزهـــا در دمـــای زیـــر صــفــر پــایـتـخــت..!
45826998813073936608.gif

بعضی ها صورتشان از سرما میلرزد...
اما حاضر نیست شالش را کمی جلوتر بکشد.!
97045953492408725170.jpg
نمــیدانــم بــا چــه کـسی مــعاملــه مـیـکنـند آنــهایـی کــه..!
زیـبایـی خــودشــان را فـــدای چشــم هــای گــرسنه خیـــابانی میــکنند..!؟
0.965772001304149359_taknaz_ir.jpg
نـمیدانم بـا چـه کـسی معــامـله مـیکــنند آنـــهایی کــه در ایـن ســرما..!
شـال نــازک میـپوشـند و گــردن و گــوشـشونـو مـینــدازن بیــرون..
و ســاپــورت میـپـوشن کـه از بــرگ گْـل نــازک تـــر..!؟
.
آیــا میخواهند ثـابت کنند که خـوشکل تر از حورالعین های بهشتی هستند..!!
شـــــایــــــــد..!؟
82714059147749075918.jpg
.
.
حاجی از شـما شرمنده ایم که آرمان ها و سبک زندگیتان را فراموش کردیم.!
18_Untitled-1_L.jpg

و ایـــن روزهــــا...!
بعــضـی ها افــکار ســریال هــای مـــاهـــواره ای را مــونـتـاژ مـیـکـنند...
و قـدم رنـجـه مـیـکـنـند بـه خـیـابـــان ها..!
93227749288439275279.jpg
.
ایـــن روزهــــا..!
بــعضـی از رذیــلـت هـا تــبدیــل بـه فـضـیلــت شــدند..!!
بعــضـی ها کـلـی افـتـخـار مـیـکـنـند بــه داشــتن دوســت د خ ت ر..!!
09639592980571783693.jpg
وقتــی بــه آنــها میــگویـــیم کــــه..!
ارتبـــاط صـمـیـمـی بــا زنــان نــامــحــرم..! حـــرامـــه...؟
.
میـــگن کــه..! ولـن کــن بـابـا مـقـدس بــازی در نیـــار..!
بقـــول خــودشان..! ایـن افـکـارت مــال عـهـد عـتـیقـه..!؟
47595178544475548906.jpg

206.gif

تنـهای تنــهای تنــها نوشـت..

مـکه مـن فـکـه بْـود مـنـای مــن دوکـوهــه
دنـیا بـرام یـه زنــدونـه تـو ایـن دوره زمـونه
کسـی نـمونـده بـرامـون کمـی از شـهدا بخونـهبخونش گیر الکیم ندهsiDkCkM_304.jpg


از قضا خداوند اراده فرمود و کوروش کبیر به این دنیا بازگشت!!!


سراغ پایتخت ایران را که نماد فرهنگ ایران است را گرفت
او را به تهران آوردند،در خیابانهای تهران مشغول قدم زدن شد

ناگهان دیدند کوروش بر سرِ خود میکوبد
گفتند:ای کوروشا تو را چه شد؟؟؟چرا ناله و فغان براوردی؟

کوروش ناله سرداد که:اینها ایرانی هستند یا همان یونانیانی که ما آنها را مردمان بی فرهنگ و عقب مانده میدانستیم بخاطر لخت و عور بودنشان و انها را همانند حیوانات میدانستیم که نمیتوانند بر تن خود لباس بپوشانند
اینها مرد هستند یا زن؟حتی نمیتوان فهمید کدامینشان مردند و کدامینشان زن
ای وای که برا آن ملت و آن فرهنگ غنی چه گذشت؟؟؟

ندا آمد که:ای کوروش سالها بعد از تو،دشمن فهمید که با سلاح و جنگ نمیتوان بر خاک این کشور دست یافت،تا زمانی که مردانشان غیرت دارند و زنانشان حیا و عفت،مردانشان تا آخرین قطره خونشان خواهند ایستاد و زنانشان آنها را حمایت میکنند

پس جنگی دگر شروع شد که به آن «جنگ نرم» میگفتند
سلاحی به نام ماهواره را وارد خانه ها کردند به مانند اسب تراوا
ماهواره آمد حیا و عفت زن ایرانی رفت
حیا و عفت زن ایرانی رفت،پس غیرت مرد ایرانی هم رفت
حال دیگر نیازی نیست بر خاک این کشور بتازند تا بتوانند بر زنان این خاک دست پیدا کنند،زنان این خاک خودشان به اسم فستیوال و جشنواره و تفریح به کشورهای خارجی میروند و.....
دیگر خودشان دچار برهنگی شدند و.....

آری کوروش،با این ملت کاری کردند که همین مردم اکنون سنگ همان اجنبی و غربی را بر سینه میزنند،غرب توانست از مردم ایران برای خودش سربازانی تربیت کند


کوروش همان دم دق کرد و بار دیگر مرد
و لحظه آخر میگفت کاش هیچ گاه برنمیگشتم تا نبینم ناموسانم و برادرانم لخت بودن را فرهنگ و تمدن میدانند و از آن دفاع میکنند
آنها

من ناشکرم! تو ناشکری؟

 او بابت همان لقمه شکر میکند...

 ما ناشکریم! شما ناشکرید؟

 آنها با تمام سادگی چقدر خوشبختند...

1389019300082.jpg


  من وبلاگ دارم. تو وبلاگ داری؟

 اوحسرت کار با کامپیوتر را دارد...
              
 ما وبلاگ داریم! شما وبلاگ دارید؟

 آنهافقط غم دارند....


138901930013.jpg

   من میخندم. تو میخندی. او گریه میکند

            ما میخندیم. شما میخندید. آنها به زور لبخند میزنند...


[ پنجشنبه 14 فروردین 1393 ] [ 09:03 ب.ظ ] [ علیرضا ] [ نظرات() ]

پســر

6f9a1f9fc18e5524f23204ff49a8cf3f-425

پســر خانــــوم

این ابـــــرو نبود

که برداشتـــــی

" آبــــــــرو " بــــود ...


[ پنجشنبه 14 فروردین 1393 ] [ 08:54 ب.ظ ] [ علیرضا ] [ نظرات() ]

باز هم سیلی می زنند!http://media.jamnews.ir/larg1/1392/07/05/IMG18594677.JPG

دختران ایرانی و حجاب

روز شهادت حضرت فاطمه ی زهرا سلام الله علیها بود. مردی به خدمت حضرت آیت الله بهجت رسید و عرض کرد: آقا تسلیت میگم ، به حضرت زهرا سلام الله علیها سیلی زدند.
آیت الله بهجت فرمودند: الآن  هم به حضرت زهرا سلام الله علیها سیلی می زنند!
عرض کردند: آقا الآن چطور به حضرت سیلی می زنند؟
آیت الله بهجت فرمودند: هر دختر شیعه با بی حجابیش یه سیلی به صورت حضرت زهرا سلام الله می زنه !!!

حالا بیایید  با هم فکر کنیم و ببینیم که متاسفانه ما و دختران و نوامیس ما ایرانی ها روزی چند هزار یا چند میلیون ســیلی به صورت حضــرت زهرا «س» مـادر امام حـسین «ع» می زنیم و می زنند؟! و چرا من و شما در مقابل این همه سیلی ساکتیم؟

[ پنجشنبه 14 فروردین 1393 ] [ 08:51 ب.ظ ] [ علیرضا ] [ نظرات() ]

چشم به راه پسرش بود

%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D9%87%DB
راستی

 آن پیرزن تنهایی که توی کوچه ی ما

 همیشه ی خدا از لای در خانه شان

 چشم به راه  پسرش بود، مُرد.


[ پنجشنبه 14 فروردین 1393 ] [ 08:47 ب.ظ ] [ علیرضا ] [ نظرات() ]

مـــَــرد

مـــَــرد...

اونایی بودن که واسه خاطر حفظ ناموس مردم رفتن جنگ
نه اونائیکه سر ناموس مردم در جنگند
کسانی که از تمام هست و نیستشون گذشتن!
یه عده زیر زنجیر تانک با بدن های له شده...
یه عده هم روی مین فسفری ذره ذره آب میشدند حتی جیک هم نمیزدن تا عملیات لو نره و سایر همرزماشون شهید نشن! و فقط بوی گوشت کباب شده بود که...
یادمون نره کی بودیم
یادمون نره کی هستیم
یادمون نره چرا هستیم
و در آخر یادمون نره خیلی خون ها ریخته شد تا من و تو توی آرامش باشیم
 [ پنجشنبه 14 فروردین 1393 ] [ 08:35 ب.ظ ] [ علیرضا ] [ نظرات() ]

چرا؟

siHpJJx_535.jpg
چرا؟
th_1_.jpg
مگه اینا "عشق" نداشتن؟!

مگه مرگ
"سخت" نیست؟!

مگه اینا
"تفریح" نمیدونستن چیه؟!

مگه اینا
"آرزو" نداشتن؟!
49jor5d_2338.jpg
میدونستن....
اما واسشون سخت بود که ببینن یکی تو خاکشونه

معنی
"ناموسو" میدونستن چیه!
از مادرو خواهر هم دفاع کردن!
ولی هنوز هم...

b1.jpgb3.jpgb4.jpgb2.jpg
مردای ایرانی همون "ناموس پرستای "قدیمین

شاید موها بالا رفتن اما
" غیرت "نه...

شاید صورت ها تغییر کرده اما
"غیرت" نه...
شاید...
فقط فقط ایرانی میدونه
"غیرت" چیه
چون غیرت یاد دادنی نیس_______
" ذاتیه"


[ چهارشنبه 13 فروردین 1393 ] [ 09:10 ب.ظ ] [ علیرضا ] [ نظرات() ]

مجریی که باید کشکش رابسابد!


افسران - مجریی که باید کشکش رابسابد!

خانم سالومه مجری شبکه من و تو در صفحه شخصیش در فیسبوک به ماجرای سرباز عزیز کشورمون پرداخته بود و اشک تمساح ریخته بود رهبری و ریس جمهور کشور مخاطب قرار داده بود...
خواستم از همین جا عرض کنم...گوشای ما فر فری نیست!!!از همون جایی که حقوق شما در شبکه من و تو رو پرداخت میکنه، حقوق و سلاح برای گروه جیش العدل هم پرداخت میکنه!!! یه جورایی همکارین با هم خانم، پس لطفا اشک تمساحتان را برای ما نریزید!!!..برو کشکتو بساب!
...حالا بعضیا ک تعدادشون خداروشکر کمه چه ساده حرفای امثال اینو گوش میکن و میگنن به به


[ سه شنبه 12 فروردین 1393 ] [ 09:01 ق.ظ ] [ علیرضا ] [ نظرات() ]

این افراد محترمند...

1488316_732400220103619_1392683161_n.jpg

در اطراف ما هستند کسانی که بی هیچ چشم داشتی برای راحتی و اسایش ما زحمت میکشند

و ما بدون هیچ توجهی هر روزه از کنار انها عبور میکنیم

و گاهی هم انها را مورد تمسخر قرار میدهیم...

این افراد محترمند...[ چهارشنبه 6 فروردین 1393 ] [ 09:47 ق.ظ ] [ علیرضا ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 53 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]